Preventie

Wanneer een medewerker ziek uitvalt, dan heeft dat een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering. Andere collega’s werken over, er moet vervanging worden gezocht, mogelijk heeft het gevolgen voor de omzet en dan hebben we het nog niet over de tijd en kosten van de begeleiding. TNO heeft berekend dat een zieke medewerker de onderneming gemiddeld EUR 250 per dag kost. Het is dus lonend om te investeren in preventie.

Vanuit BeeActive kunnen wij de onderneming verschillende preventieve diensten aanbieden.

Preventief consult met de bedrijfsarts

Ook als er nog geen sprake is van een ziekmelding kan een spreekuur met de bedrijfsarts ingepland worden om klachten en verzuim te voorkomen. In overleg met werknemer kan werkgever een preventief consult aanvragen. Werknemers mogen dit ook zonder tussenkomst van hun werkgever doen (anoniem). Alleen met toestemming van de werknemer wordt het advies van de bedrijfsarts gedeeld met de werkgever.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Met het preventief medisch onderzoek krijg je inzicht hoe gezond en vitaal je organisatie is. Er wordt duidelijk gemaakt wat medewerkers energie geeft of waardoor zij juist stress ervaren. Met een online vragenlijst en relevante fysieke onderzoeken krijgen de medewerkers inzicht in hun psychische en fysieke gezondheid. Met het aanbieden van de PMO voldoe je aan de Arbowet die voorschrijft dat je medewerkers periodiek een PMO dient aan te bieden. Wil je eerst bepalen welke werkgerelateerde gezondheidsrisico’s er binnen het bedrijf zijn? Doe dan eerst een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

WERKbalansmeter (WBM)

De WERKbalansmeter of WBM is een eenvoudige korte test waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog ‘’goed in hun vel zitten’’. De WBM stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, loopbaan en inzetbaarheid. Dat zorgt ervoor dat ze gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daarnaast kan de WBM door de unieke opzet ook worden ingezet als een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het instrument is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken.

Cursus Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een door de werkgever aangestelde medewerker die de werkgever bijstaat op het gebied van preventie en bescherming. Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s) hebben. Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de directeur/eigenaar ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. De taken van de preventiemedewerker zijn als volgt:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over een goed arbeidsomstandighedenbeleid en het (mede) uitvoeren van eventueel benodigde maatregelen.
  • Het adviseren van en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Om de rol als preventiemedewerker goed te kunnen vervullen zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig. Met onze cursus Preventiemedewerker worden preventiemedewerkers in een dagdeel getraind om op goede wijze invulling te kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden.