RI&E

Iedere werkgever in Nederland is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden alle arbeidsrisico’s in kaart gebracht en wordt een plan van aanpak opgesteld om deze risico’s aan te pakken en te verminderen. De RI&E is daarmee een onmisbaar instrument om medewerkers gezond en veilig hun werkzaamheden te laten verrichten.

Vanuit BeeActive kunnen wij de onderneming helpen bij het opstellen en toetsen van de RI&E. Voer je de RI&E zelf uit door middel van bijvoorbeeld een branche RI&E (www.rie.nl), dan is het verplicht om deze te laten toetsen indien er meer dan 25 medewerkers in het bedrijf actief zijn.

De RI&E dient altijd actueel te zijn. Indien er organisatorische veranderingen in het bedrijf plaatsvinden, dan dient de RI&E hierop aangepast te worden. Het Ministerie van SZW ziet erop toe dat werkgevers een RI&E hebben uitgevoerd en is bevoegd om zelfstandig boetes op te leggen bij het ontbreken van een (actuele) RI&E.