WGA/WIA begeleiding

WGA/WIA begeleiding

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, of heeft u zich bij het UWV heeft verzekerd? In beide gevallen brengt de instroom van een medewerker voor u financiƫle gevolgen met zich mee.

Wij hebben de expertise om te controleren of de berekening van het UWV juist is, een verkeerd berekend dagloon of percentage kan voor u grote gevolgen hebben, waardoor een check u veel voordeel op kan leveren.

Heeft het UWV mogelijk niet de beslissing genomen die bij de situatie van uw werknemer past, dan kunnen we een beroepsprocedure begeleiden. Mocht er in tweede instantie bezwaar nodig zijn, dan werken we samen met gespecialiseerde partijen.

Bent u Eigen risicodrager, dan heeft u ook de regie in de eerste tien jaar van instroom. Dat gaat over de periode van twee tot twaalf jaar nadat uw werknemer ziek is geworden. Wij bieden u de begeleiding die nodig is, om de WIA toekenning zo veel mogelijk te beperken.

We beoordelen de arbeidsmogelijkheden en geven advies hoe deze zo goed mogelijk te benutten. Of we houden van tijd tot tijd contact met uw (ex) medewerker om zicht te houden of de beslissing van het UWV moet worden herzien.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Is uw medewerker al wat langer ziek en is er twijfel over de terugkeer in het eigen werk, of loopt dit niet volgens schema, dan is een arbeidsdeskundig onderzoek aan de orde.

Bee Active werkt nauw samen met zorgvuldig geselecteerde arbeidsdeskundigen. In deze samenwerking brengen we het beste van beide partijen samen om voor u en uw werknemer de oplossing te kiezen die werkt en voldoet aan de wettelijke kaders van Wet Verbetering Poortwachter. Wanneer u van deze dienst gebruik wil maken, neem dan contact met ons. Wij maken voor u dan een voorstel op maat.

Voor een compleet overzicht van onze diensten kunt u ook onze folder bekijken